MENÜ
BIZTONSÁG MINDENKI SZÁMÁRA:

Teljes körű szakértelemmel és országos lefedettséggel

Emelőgépek

A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet alá tartozó emelőgépek teljes körű vizsgálata:

 • Emelőgép ügyrend elkészítése, vizsgálati ciklusok meghatározása
 • Emelőgép vizsgálati csoportszámának meghatározása, használati utasítás készítése
 • Emelőgép időszakos szerkezeti és fővizsgálat elvégzése
 • Veszélyes gépek munkavédelmi üzembe helyezése, üzembe helyezés előtti gépvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyv készítése
 • Gépkezelők oktatása, kezelői jogosultság vizsgálata
 • IBF vizsgálat elvégzése
 • Kötöző eszközök vizsgálata

A vizsgálatokat emelőgép szakértő és ügyintéző kollégáink végzik.

Emelőgép vizsgálatok

47/1999.(VIII.4.) Emelőgép Biztonsági Szabályzat 3.2. pontja alapján az üzemeltető köteles az emelőgép üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, a rendeltetésszerű használatról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni.

Targoncák, emelőgépek időszakos vizsgálata

(Az EBSZ-ben előírtak és ide vonatkozó szabványok szerint.)

 • Fővizsgálat
 • Szerkezeti vizsgálat
 • Biztonságtechnikai vizsgálat

A vizsgálatok köre kiterjed az alábbi géptípusokra:

 • Híddaru, futódaru, bakdaru, futómacska, emelődob
 • Autódaru, hidraulikus járműdaru
 • Targonca
 • Garázsipari berendezések (csápos emelő, aknaperem emelő, krokodil emelő stb.)
 • Gépjárműre szerelt hátfal emelő

Részlet az EBSZ-ből

5. Személyi feltételek

 5.1. Emelőgép-kezelő Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki - 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás, - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, - rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel. 5.2. Emelőgép karbantartó Emelőgép karbantartását önállóan az a személy végezheti, aki - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, - szakirányú szakmai képzettséggel (pl. lakatos vagy erősáramú végzettségű szakmunkás bizonyítvánnyal), - legalább 2 éves szakmai gyakorlattal, - az általa karbantartott emelőgéphez szükséges kategóriájú emelőgép kezelői jogosítvánnyal rendelkezik, ha az emelőgépet egyedül kezelő távollétében kell javítania. 5.3. Emelőgép szakértő A jelen szabályzat szerinti emelőgép szakértői tevékenység ellátásával az bízható meg, aki - az adott emelőgéptípus (fajta) vizsgálatra akkreditált vizsgálólaboratórium vizsgáló munkatársa, vagy - szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik. 5.4. Emelőgép vizsgáló A jelen szabályzat szerinti emelőgép vizsgálói tevékenység ellátásával az emelőgép karbantartó (5.2 pont) bízható meg, aki legalább 5 éves emelőgép karbantartói gyakorlattal rendelkezik. 5.5. Emelőgép ügyintéző A jelen szabályzat szerinti emelőgép ügyintézői tevékenységgel az a személy bízható meg, aki a vonatkozó jogszabály szerinti képesítést megszerezte. 5.6. Kötöző, irányító A teher felfüggesztését, felerősítését az emelőgép teherfelvevő szerkezetére, illetőleg az emelőgép kezelő irányítását önállóan az a személy végezheti, aki - 18. életévét betöltötte, - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és - a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította. 5.7. Emelőgép szerelő A rendszeresen átszerelhető emelőgépet az a személy szerelheti fel és le, aki - a gép-, illetve a működtető energiafajta szerinti (villany-, hidraulika-) szerelő szakmunkás, - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, - rendelkezik az általa szerelt berendezés kezeléséhez szükséges képesítéssel, kivéve, ha az előírt képesítéssel rendelkező kezelő a szerelésnél jelen van.

6. Munkavédelmi oktatás

 6.1. Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: - a munkába állása előtt, - legalább hat hónapos távollét után. 6.2. Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni: - az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal, - az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgéptípus kezelése előtt. 6.3. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására. 6.4. Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.

7. Emelőgép vizsgálatok

 7.1. Az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok 7.1.1. Az emelőgép üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi üzembe helyezés. 7.1.2. 7.2. Időszakos vizsgálatok 7.2.1. A jelen szabályzat alkalmazásában időszakos vizsgálat - a vonatkozó szabványok szerint - az időszakos biztonsági felülvizsgálat, a szerkezeti vizsgálat és a fővizsgálat is, amelyek elvégzéséről vagy elvégeztetéséről - eltérő megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni. 7.2.2. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozásakor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő. 7.2.3. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, a környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel. 7.2.4. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat során vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében. 7.2.5. Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak. 7.2.6. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesítenie.

Referenciáink, kiemelt partnereink

Referenciáink