MENÜ
BIZTONSÁG MINDENKI SZÁMÁRA:

Teljes körű szakértelemmel és országos lefedettséggel

FAM eszközök vizsgálata

A 72/2003. (X. 29.) „GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról” alapján:

4.2. Időszakos felülvizsgálatok

4.2.1. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében a FAM tevékenység munkaeszközeit időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni a FAM műszaki lapokban, egyéni védőeszköz esetében a védőeszköz tartozékát képező tájékoztatóban meghatározott gyakorisággal.

4.2.2. Az időszakos felülvizsgálatot munkaeszköz esetében az ÁPVGY, egyéni védőeszköz esetében annak tájékoztatójában meghatározott követelmények, illetőleg a vonatkozó szabványok alapján kell elvégezni.

4.2.3. Az egyéni védőeszköz időszakos felülvizsgálatát a külön jogszabályban meghatározottak szerint a FAM tevékenységet végző kérelmére a gyártó vagy bejelentett szerv végezheti.

4.2.4. Az időszakos felülvizsgálaton nem megfelelőnek bizonyult FAM eszközöket javításra kell küldeni, vagy selejtezni kell.

4.2.5. A javított eszközt átvételi vizsgálatnak vagy időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni. A javítás jellegétől függően kell a vizsgálatot végzőnek eldönteni a vizsgálat fajtáját. Csak a vizsgálaton megfelelőnek bizonyult eszközt szabad az alkalmazónak használatba venni.

Időszakos vizsgálat alá vetjük:

  • villamos szigetelő kesztyűket (gumikesztyűk)
  • a villamos biztonsági eszközöket (kezelőrudak, földelőrövidrezárók),
  • FAM szerszámokat, és eszközöket

Referenciáink, kiemelt partnereink

Referenciáink