MENÜ
BIZTONSÁG MINDENKI SZÁMÁRA:

Teljes körű szakértelemmel és országos lefedettséggel

Környezetvédelem

Az 1995. évi LIII. törvény alapján elvégzendő feladatok:

 • Környezetvédelmi szaktanácsadás, szakértés
 • Környezetvédelmi szabályzat készítés
 • Hulladékgazdálkodási tervek készítése
 • Légszennyezési alapbejelentések
 • Veszélyes anyagok bejelentése, műszaki kockázatelemzések készítése
 • Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások, éves bejelentések összeállítása
 • Anyag-, energia- és hulladékmérlegek készítése
 • A munkahely alapvető környezetvédelmi feladatai

A 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet alapján a "A gazdálkodó szervezet vezetőjének a veszélyes hulladékkal kapcsolatos feladatok irányítására felelős dolgozót kell kijelölni."

A környezetvédelmi felelős feladatai:

A 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet alapján a "A gazdálkodó szervezet vezetőjének a veszélyes hulladékkal kapcsolatos feladatok irányítására felelős dolgozót kell kijelölni."

 • minden veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységről köteles anyagmérleget készíteni
 • köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek megkezdését követő 60 napon belül alapbejelentést, majd a tárgyévet követő év március 1. napjáig évente részletes változásjelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak
 • megszervezi és ellenőrzi a termelés során keletkező veszélyes hulladékkal kapcsolatos nyilvántartást
 • megszervezi és ellenőrzi a termelés során keletkező veszélyes hulladékok szelektív gyűjtését - az egyes munkahelyeken és a hulladékok átmeneti tárolóba való szállítását
 • gondoskodik a veszélyes hulladéknak a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett átmeneti tárolóba történő elhelyezéséről
 • megszervezi a termelés során keletkező veszélyes hulladékok átadását külső, ártalmatlanítással illetve végleges tárolással foglakozó szervezetnek
 • feladata a gazdálkodó egység vezetőjét azonnal tájékoztatni, ha a termelési folyamat során rendkívüli környezetszennyezést tapasztal
 • köteles a környezetvédelmi feladatokról évente egyszer - meghatározott időpontban - a gazdálkodó egység vezetőjének beszámolni
 • elkészíti a tevékenységgel kapcsolatban keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartását
 • ellenőrzi, hogy a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék szelektív gyűjtése az előírásoknak megfelelően biztosított legyen.

Referenciáink, kiemelt partnereink

Referenciáink