MENÜ
BIZTONSÁG MINDENKI SZÁMÁRA:

Teljes körű szakértelemmel és országos lefedettséggel

Tűzvédelem

Az 1996 évi XXXI. törvény „a tűz elleni védekezésről és műszaki mentésről” alapján ellátjuk vállalkozásának teljes körű tűzvédelmi szolgáltatását.

Tűzvédelmi feladatok ellátása:

 • Tűzoltás tárgyi feltételeinek biztosítása
 • Tűzoltó készülékek és tűzcsapok nyilvántartása

Vizsgáljuk:

 • a helyiségek, szabad terek rendeltetését
 • az alkalmazott technológiákat
 • a felhasznált, tárolt anyagok tűzvédelmi jellemzőit
 • a szervezet felépítését, működését
 • az ott tartózkodók számát, összetételét (kor, nem, mozgásképesség, tűzvédelmi ismeret szint stb.)
 • a rendelkezésre álló tűzvédelmi felszereléseket, oltóanyagokat
 • a létesítményre vonatkozó általános és eseti követelményeket
 • az épületszerkezetek biztonságát és a tűzszakaszolást
 • a létesítmény tűzoltási megközelítési és felvonulási lehetőségeit
 • a létesítmény közműrendszerét (elzárhatóság, szakaszolás stb.)
 • a létesítmény használatbavételi, telepengedély és működési engedély dokumentációit.

Felmérjük:

 • a helyiségek, szabad terek méreteit
 • a kiürítés lehetőségeit.

Elkészítjük a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolását.
Elvégezzük a tűzterhelés meghatározását.

Meghatározzuk:

 • a tűzoltó készülékek fajtáját, számát és helyét
 • az építmények és a szabad terek tűzszakaszolását
 • az oltóvízszükségletet és annak biztosítását
 • a főbb veszélyforrásokat
 • a kiürítés feltételeit
 • a tűzeset során a beavatkozási, mentési és védekezési módokat, eszközöket
 • a használati szabályokat.

Naprakészen tartjuk a tűzvédelmi szabályzókat, elkészítjük a tűzriadó tervet.
Elkészítjük a tűzvédelmi oktatási anyagokat, oktatjuk a belépő és meglévő dolgozókat.
Ellenőrizzük a munkaköri leírások tűzvédelmi vonatkozásait.
Ellenőrizzük az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket.

Referenciáink, kiemelt partnereink

Referenciáink